Podwójne dyplomy

Jedną z ofert Naszej Uczelni jest możliwość zdobycia podwójnego dyplomu ukończenia studiów II oraz III stopnia. Podwójny dyplom obejmuje studia na dwóch uczelniach wyższych równolegle. Obecnie AGH jest stroną 29 umów o podwójnym dyplomowaniu z prestiżowymi uczelniami Niemiec, Francji, Japonii, Ukrainy oraz Finlandii.

Pięć powodów, aby skorzystać z możliwości uzyskania podwójnego dyplomu:

  • Uzyskanie dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie.
  • Unikalne połączenie dwóch powiązanych obszarów tematycznych z różnym podejściem.
  • Konkurencyjność na rynku pracy.
  • Zdobycie ciekawego doświadczenia w środowisku międzynarodowym
  • Wyróżnienie się spośród innych studentów

Zatwierdzony przez Zespół Radców Prawnych wzór Porozumienia o wspólnym kształceniu jest udostępniany przez DWZ wszystkich podmiotom zainteresowanym współpracą z AGH w ramach podwójnego dyplomowania.

WYKAZ UMÓW O PODWÓJNYM DYPLOMOWANIU