Zespół DWZ - Pracownik

mgr Anna Serwińska-Olszamowska
zastępca kierownika

rejestracja wyjazdów zagranicznych pracowników (przyjmowanie i rozliczanie wniosków) następujących wydziałów:

 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
 • Wydział Odlewnictwa
 • Wydział Metali Nieżelaznych
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

aso@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 48 98
C-1 pok. 109

 

mgr Magdalena Grotowska

rejestracja wyjazdów zagranicznych pracowników (przyjmowanie i rozliczanie wniosków) następujących wydziałów:

 • Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Wydział Energetyki i Paliw
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Zarządzania
 • Wydział Humanistyczny

Pisma do aplikacji o wizy

mgr@agh.edu.pl 
tel. +48 12 617 49 72
C-1 pok. 109

 

mgr inż. Monika Nowicka

rejestracja wyjazdów zagranicznych pracowników (przyjmowanie i rozliczanie wniosków) następujących wydziałów:

 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • Wydział Matematyki Stosowanej
 • Pozostałe jednostki AGH

Wyjazdy pracowników wszystkich wydziałów w ramach programu Erasmus+

mono@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 47 37
C-1 pok. 109

 

mgr inż. Agnieszka Osińska

CEEPUS

osinska@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 33 02
C-1 pok. 109

 

mgr Paweł Świerk

Wnioski o przyjęcie cudzoziemca

swierk@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 48 99
C-1 pok. 108