Terminy

Zarejestrowanie (prolongowanie) Sieci Akademickich oraz przesłanie oryginałów aplikacji do 15 stycznia roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres, na adres Polskiego Biura CEEPUS.

Terminy składania aplikacji i wprowadzania ich na stronę CEEPUS:

  • na semestr zimowy do dnia 15 czerwca – w ramach sieci akademickich
  • na semestr letni do dnia 30 października – w ramach sieci akademickich
  • na semestr letni do dnia 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy