Koordynatorzy ds. Współpracy na kadencję 2020-2024

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z Krajami Bałtyckimi i Skandynawią
2 prof. dr hab. inż. Jacek Cieślik Koordynator ds. Współpracy z Kazachstanem i Azją Środkową
3 dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z  Republiką Federalną Niemiec
4 dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z  Ameryką Łacińska oraz Sieć Magalhães
5 prof. dr hab. Janusz Gołaś Koordynator ds. Współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Kanadą
6 prof. dr hab. Czesław Kapusta Koordynator ds. Współpracy z Hiszpanią
7 prof. dr hab. inż. Dariusz Kata Koordynator ds. Współpracy z Konfederacją Szwajcarską
8 dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH Koordynator Programu EIT Raw Materials
9 prof. dr hab. inż. Witold Krajewski Koordynator ds. Współpracy z Austrią i Wielką Brytanią
10 dr inż. Michał Krobicki Koordynator ds. Współpracy z Krajami Azji Południo-Wschodniej
11 dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z Chińską Republiką Ludową
12 dr hab. inż. Konstanty Marszałek, prof. AGH Koordynator ds. Programu T.I.M.E.
13 dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH Koordynator ds. Programu ERASMUS+
14 dr inż. Dariusz Sala Koordynator ds. Współpracy z Federacją Rosyjską
15 prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc Koordynator ds. Programu EIT InnoEnergy
16 prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd Koordynator ds. Współpracy z Japonią
17 prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko Koordynator ds. Programu SEFI
18 dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH Koordynator ds. Współpracy z Ukrainą
19 dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy Koordynator ds. Współpracy z Republiką Francuską