Pracownicy działu

mgr inż. Marta Foryś

Kierownik działu

mforys@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 47 83
C-1 pok. 108

 

Obsługa zagranicznych wyjazdów pracowników

mgr Anna Serwińska-Olszamowska

Zastępca kierownika

aso@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 48 98
C-1 pok. 109

 

mgr Magdalena Grotowska

mgr@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 49 72
C-1 pok. 109

 

mgr inż. Monika Nowicka

mono@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 47 37
C-1 pok. 109

 

Obsługa zagranicznych wyjazdów studentów

mgr inż. Agnieszka Osińska

osinska@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 33 02
C-1 pok. 109

 

lic. Anna McKnight

mcknight@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 53 54
C-1 pok. 109

 

mgr Monika Stępniowska

mstep@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 51 00
C-1 pok. 109

 

Obsługa umów i kontaktów międzynarodowych:

mgr Aleksandra Perkins-Oleszkowicz

aperkins@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 51 50
C-1 pok. 108

 

mgr Paweł Świerk

swierk@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 48 99
C-1 pok. 109

 

dr inż. Sylwia Cygan-Korecka - urlop

scygan@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 50 32
C-1 pok. 108

 

Sekretariat DWZ

mgr Joanna Rusinowska-Dunaj

jrd@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 50 32
C-1 pok. 108