O nas

Dział Współpracy z Zagranicą jest jednostką administracyjną Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzącą działania wspierające społeczność akademicką w realizowaniu zadań związanych ze współpracą międzynarodową.

Do głównych zadań Działu Współpracy z Zagranicą należą:

1. Koordynacja, ewidencja i obsługa administracyjna umów o współpracy pomiędzy AGH a zagranicznymi uczelniami, placówkami naukowo-badawczymi i organizacjami międzynarodowymi

2. Obsługa wybranych programów stypendialnych i edukacyjnych dla pracowników, doktorantów i studentów AGH tj. Erasmus +, Program Edukacja, Smile, Select +, T.I.M.E

3. Obsługa administracyjna pracowników, doktorantów i studentów delegowanych za granicę

4. Koordynacja i realizacja umowy dotyczącej współpracy AGH z biurem podróży
w zakresie sprzedaży biletów na wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uczelni

5. Koordynacja i realizacja umowy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia pracowników, doktorantów, studentów i osób za które Uczelnia ponosi odpowiedzialność wyjeżdżających służbowo za granicę

6. Ewidencja i kontrola formalna składanych wniosków o przyjęcie cudzoziemca, przygotowywanie wypłat dla cudzoziemców oraz ich rozliczanie

7. Obsługa Senackiej Komisji ds. Międzynarodowych

8. Organizacja spotkań Władz AGH z delegacjami zagranicznymi

9. Opracowywanie bieżącej i okresowej sprawozdawczości w zakresie współpracy międzynarodowej

10. Pozyskiwanie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ubiegania się pracowników i studentów o zagraniczne staże naukowe i stypendia

11. Koordynowanie udziału AGH w wybranych sieciach międzynarodowych
m.in. T.I.M.E., MAGALHAES, EUA itp.

12. Koordynowanie udziału AGH w programach i organizacjach Study in Krakow, Study in Polnad, Ready, Study, GO! Poland, IRO’S Forum