02.06.2020

Zasady funkcjonowania Działu Współpracy z Zagranicą


W związku z wejściem w życie ZARZĄDZENIA Nr 73/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 19 października 2020r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 19 października 2020 roku zostaje zmieniony sposób funkcjonowania DWZ AGH.

Od dnia 01.06.2020 zostają wprowadzone następujące zasady funkcjonowania Działu Współpracy z Zagranicą:

Mając na uwadze ograniczenie bezpośredniego kontaktowania się członków wspólnoty Uczelni prosimy o zgłaszanie spraw za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów:

  • w sprawach wyjazdów służbowych proszę o kontakt mailowy: aso@agh.edu.plmono@agh.edu.pl, mgr@agh.edu.pl lub telefoniczny: +48 12 617 48 98; +48 12 617 47 37; +48 12 617 49 72
  • w sprawach wyjazdów studentów w ramach Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna z krajami programu (KA103) prosimy o kontakt mailowy: osinska@agh.edu.plmcknight@agh.edu.pl,  mstep@agh.edu.pl lub telefoniczny: +48 12 617 33 02; +48 12 617 51 00
  • w sprawach dot. umów  Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna z krajami programu (KA103): osinska@agh.edu.pl lub telefoniczny: +48 12 617 33 02
  • w sprawach dot. obsługi umów międzynarodowych, Programu Erasmus+ mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (KA107): aperkins@agh.edu.pl
  • w sprawach dot. wniosków o przyjęcie cudzoziemca oraz ich rozliczania: swierk@agh.edu.pl
  • w innych sprawach bieżących: dwz@agh.edu.pl lub telefoniczny: +48 12 617 50 32