15.12.2021

Zaproszenie do udziału w projekcie Międzynarodowa Wirtualna Szkoła w AGH realizowanym w ramach programu NAWA SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia Japonia (SIT) – Polska (AGH)


Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw AGH do udziału w wirtualnym kursie z zakresu „Podstawowych problemów energetyki”.

Kurs jest realizowany w ramach projektu Międzynarodowa Wirtualna Szkoła w AGH w ramach programu NAWA SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia.

Kurs będzie realizowany w języku angielskim w dniach 10.01.-28.01.2021 przez prof. dr hab. inż. Janusza Szmyda oraz prof. Akito Takasaki z Shibaura Institute of Technology,  Japonia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z opiekunem kursu panem prof.  J. Szmydem: janusz.szmyd@agh.edu.pl lub Działem Współpracy z Zagranicą: aperkins@agh.edu.pl; swierk@agh.edu.pl

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN16/18.

SPINAKER - Intensive International Education ProgramsInternational Virtual School at AGH UST