25.02.2020

Zachorowania wywołane koronawirusem COVID-19 zostają wyłączone z ubezpieczenia!


W związku z zachorowaniami na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2), Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).

UWAGA: UBEZPIECZENIE ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY  SŁUŻBOWYCH  AGH

Informujemy, że zgodnie z zapisem w par. 14, pkt.1, ppkt. 11 OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) Compensa TU S.A. nie ponosi  odpowiedzialności za koszty leczenia i koszty świadczeń Assistance będących następstwem miedzy innymi epidemii lub skażeń, o ile stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub powszechne ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie skażeń zostały ogłoszone przed podróżą Ubezpieczonego.

W obecnej sytuacji Ubezpieczyciel będzie się mógł powołać na  fragment o „powszechnym ostrzeżeniu o grożącym niebezpieczeństwie” na podstawie komunikatów ogłaszanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, w zawiązku z tym zachorowania wywołane koronawirusem COVID-19 zostają wyłączone z ubezpieczenia.

Komunikat GIS nr 30 z dnia 23 lutego 2020 roku.

 https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-30-23-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/