04.05.2022

Wyniki rekrutacji Erasmus+ 2022/2023


W imieniu Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+,  prof. AGH Tadeusza Pająka informujemy, że zakończony został proces rekrutacji do Programu Erasmus+ na studia w roku ak. 2022/23.

Wszyscy zakwalifikowani i zgłoszeni przez Koordynatorów studenci na listach rekrutacyjnych, deklarujący chęć udziału otrzymają dofinansowanie z programu Erasmus+. Studenci, którzy zgłosili chęć udziału w okresie przekraczającym tzw. kapitał mobilności otrzymają dofinansowanie tylko na okres uprawniony. Wszystkich zakwalifikowanych studentów prosimy o dopilnowanie terminowego złożenia nominacji na uczelniach partnerskich.

Jednocześnie informujemy,  że rekrutacja na praktyki w ramach Programu Erasmus+ odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Studenci, którzy posiadają konkretną i potwierdzoną ofertę praktyk oraz zgodę Koordynatora Wydziałowego proszeni są o kontakt z p. Moniką Stępniowską  (mstep@agh.edu.pl). Zgłoszenia do rekrutacji na praktyki należy dokonać w DWZ minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.