30.08.2021

Umowy międzyinstytucjonalne (Inter-insitutional Agreement, IIA) Erasmus+ 2021-2027


Dział Współpracy z Zagranicą informuje, że zgodnie z informacją z Narodowej Agencji w Warszawie rok akademicki 2021/2022 jest rokiem przejściowym dot. podpisywania umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ 2021-2027(Inter-insitutional Agreement, IIA).

Umowy międzyinstytucjonalne podpisane na okres 2014-2020 zachowują swoją ważność do czasu ich odnowienia w sposób cyfrowy, ale nie później niż do roku akademickiego 2022/2023. Oznacza to, że uczelnie na rok akademicki 2021/2022 nie muszą podpisywać umów w wersji papierowej.

Szczegółowe informacje dot. odnowienia umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ 2021-2027  zostaną przesłane przez Dział Współpracy z Zagranicą do Koordynatorów Wydziałowych/Umów drogą elektroniczną.