10.05.2022

Tandem GFPS 2022


W imieniu Stowarzyszenia GFPS przekazujemy informację o naborze na letnią szkołę językową Tandem 2022, która odbędzie się w terminie 15.08.-01.09.22 r. w Bad Sachsa w Niemczech.

Termin zgłoszeń upływa 31.05.2022.

Zapraszamy na stronę https://www.gfps.pl/tandem po informacje o programie.

Wyjazd Tandem 2022 jest skierowany do wszystkich uczących się języka niemieckiego w wieku od 18 do 26 lat włącznie.

Jest to kurs oparty na metodzie tandemowej, to znaczy, że oprócz codziennych lektoratów z języka, uczestnicy odbywają też rozmowy w polsko-niemieckich parach, podczas których wymieniają się opiniami na zaproponowane podczas zajęć tematy. Z tego powodu forma spotkania jest wyjątkowa – jedną część uczestników kursu stanowią Polacy uczący się niemieckiego, drugą – Niemcy uczący się polskiego.

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn. www.gfps.pl/info/