04.11.2019

Rekrutacja studentów oraz pracowników AGH w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi


Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza rozpoczęcie rekrutacji studentów oraz pracowników AGH w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi.

Okres realizacji mobilności: 24 luty 2020 r. – 31 maja 2022 r.

W ramach projektu KA107 AGH otrzymała fundusze na wymianę studentów i pracowników z uczelniami z krajów: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chile, Chiny, Japonia, Kazachstan, Meksyk, Rosja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Wietnam.

 

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

• wyjazdy studentów na studia częściowe – (kraje uprawnione to Albania, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Wietnam) - 5 miesięcy,

• wyjazdy pracowników uczelni - 5 dni plus 2 dni na podróż.

Kandydaci (studenci i pracownicy AGH) ubiegają się o stypendium indywidualnie składając uprzednio zgłoszenie w Dziale Współpracy z Zagranicą AGH (budynek C1, pok. 108).

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez AGH na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

W projekcie uczestniczą następujące Instytucje Partnerskie:

Kraj

Uczelnia partnerska

Uprawniony rodzaj mobilności

Koordynator ds. Współpracy

 

ALBANIA

 

 

Polytechnic University of Tirana

 

Studenci/ pracownicy

 

dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. nadzw.

 

 

BOŚNIA

I HERCEGOWINA

 

 

 

University of Tuzla

 

 

Studenci/ pracownicy

 

dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. nadzw.

 

 

CHILE

 

Universidad de Chile

 

Pracownicy

 

dr inż. Mirosław Gajer

 

 

CHINY

 

 

China University of Mining and Technology

 

Studenci/pracownicy

 

dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. nadzw.

 

JAPONIA

 

 

School of Engineering, Tohoku University

 

Pracownicy

 

prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd

 

 

KAZACHSTAN

 

 

Al-Farabi Kazakh National University

 

East Kazakhstan State Technical University

 

 

 

 

Pracownicy

 

 

dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. nadzw.

 

MEKSYK

 

 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

 

Pracownicy

dr inż. Mirosław Gajer

 

ROSJA

 

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

 

Sankt Petersburg Mining University

 

 

Pracownicy

dr inż. Dariusz Sala

 

USA

 

 

Swathmore College

 

San Diego State University

 

Pracownicy

 

prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

UKRAINA

 

 

Lviv Politechnic National University

 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

 

 

 

Pracownicy

 

dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. nadzw.

 

UZBEKISTAN

 

 

Tashkent Chemical –Technological Institute

 

Pracownicy

 

dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. nadzw.

 

 

 

WIETNAM

 

 

Binh Duong University

 

Hanoi University of Mining and Geology

 

 

 

Studenci/pracownicy

 

prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna

 

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2019 r. jest to termin ostateczny i nieprzywracalny.

 

Wzory zgłoszeń znajdują się poniżej:


Wzór ankiety zgłoszeniowej dla studentów

Wzór ankiety zgłoszeniowej dla pracowników (mobilność w celu realizacji zajęć dydaktycznych)


Wzór ankiety zgłoszeniowej dla pracowników (mobilność w celach szkoleniowych)

Szczegółowe informacje odnośnie naboru można uzyskać w DWZ (p. Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, email: aperkins@agh.edu.pl, tel. 12 617 51 50, (budynek C-1, I p., pok. 108).

Zgłoszenia zatwierdzone przez Dziekana Wydziału i Koordynatora ds. Współpracy z kraju gdzie swoją siedzibę ma dana Uczelnia Partnerska należy złożyć w DWZ.