14.09.2021

Rekrutacja Erasmus+ semestr letni 2021/22


Uprzejmie informujemy o rozpoczętej na Wydziałach rekrutacji na semestr letni w ramach programu Erasmus+ projekt  2021/22.

Zainteresowanych studentów prosimy o składnie dokumentów rekrutacyjnych do Koordynatorów Umów i Koordynatorów Wydziałowych zgodnie z obowiązującymi na danym wydziale zasadami.

Studenci  pobierający stypendium socjalne oraz studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać  się o dodatkowe finansowanie. Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć decyzje Dziekana o przyznaniu stypendium socjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Szczegóły na stronie:  http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/

Terminy zakończenia rekrutacji na danym Wydziale znajdują się na stronie:  http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/rekrutacja/