29.06.2021

Przedłużenie terminu mobilności pracowników - Erasmus+ KA103 STA i STT


Uprzejmie informujemy o przedłużeniu terminu realizacji mobilności pracowników AGH w ramach umowy finansowej KA-103 2019 i umowy finansowej KA-103-2020,  kraje programu,  do 31 grudnia 2021 r.

Przedłużenie to dotyczy zarówno mobilności nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) jak i mobilności pracowników na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (STT).