01.06.2021

Partnerstwo strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego Programu Erasmus+


Uniwersytet Gdański jest liderem projektu - „Innovative Competence in Online Higher Education" (InCompEdu - https://incompedu.ug.edu.pl/), realizowanego w ramach akcji Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego Programu Erasmus+. Konsorcjum projektu, poza Uniwersytetem Gdańskim, tworzą także: University of Turku (Finlandia), University of Primorska (Słowenia), University of Alba Iulia (Rumunia), University of Rome Tor Vergata (Włochy).  Celem projektu jest opracowanie wspólnych, uniwersalnych rozwiązań w zakresie programów nauczania online i narzędzi informatycznych wspierających nauczanie zdalne, które mogłyby być wykorzystywane nie tylko w ramach jednej uczelni lub kraju, ale o zasięgu międzynarodowym.

Jako część projektu, przeprowadzane jest badanie ankietowe online, które umożliwi zebranie opinii nauczycieli akademickich z sześciu krajów europejskich na temat przejścia na nauczanie online w związku z pandemią COVID-19. Celem badania jest zidentyfikowanie wyzwań i problemów, które pojawiły się w związku z tym przejściem. Tematyka kwestionariusza obejmuje zagadnienia związane z gotowością do nauczania online (sytuacja przed pandemią), wyzwania związane z nagłym przejściem na nauczanie online (wiosna 2020) oraz bieżące wyzwania (maj 2021 - lipiec 2021) a także zastosowanie platform współpracy online, infrastruktury cyfrowej i narzędzi IT w nauczaniu i dzieleniu się materiałami dydaktycznymi.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydują się Państwo przekazać nam swój wkład, wypełniając kwestionariusz w miarę możliwości nie później niż do 10 czerwca br. Jest on dostępny pod linkiem: http://bit.ly/InCompEduQuestionnaire.

Prosimy także o przekazanie informacji o badaniu osobom, które z Państwem współpracują, również z innych uczelni.  

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z drem Leszkiem Reszką – koordynatorem zadania związanego z badaniem (leszek.reszka@ug.edu.pl).