02.06.2021

Ogłoszenie o naborze w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi


Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza rozpoczęcie rekrutacji studentów oraz pracowników AGH
w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi.

Okres realizacji mobilności: 1 września 2021 – 30 czerwca 2023 r.

Wszystkie mobilności muszą zakończyć się do 30 czerwca 2023 r.

W ramach projektu KA107 AGH otrzymała fundusze na wymianę studentów[1] i pracowników
z uczelniami z krajów: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Dominikana, Gruzja, Indonezja, Japonia, Kazachstan, Meksyk, Myanmar, Nepal, Rosja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Wietnam.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

 • wyjazdy studentów na studia częściowe – (kraje uprawnione to Albania, Bośnia i Hercegowina, Republika Dominikańska, Federacja Rosyjska) - 5 miesięcy
 • wyjazdy pracowników w celu realizacji zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych - 5 dni plus 2 dni na podróż,

Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe (stypendium i pokrycie kosztów podróży) wypłacane przez AGH na podstawie i zgodnie z umową finansową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus+.

W projekcie uczestniczą następujące Instytucje Partnerskie:

Kraj

Uczelnia partnerska

Uprawniony rodzaj mobilności

Koordynator ds. Współpracy/ Os. odpowiedzialna za współpracę

 

ALBANIA

 


 • Polytechnic University of Tirana

 

Studenci/ pracownicy

 

dr Katarzyna Wątor

ARMENIA

 
 • National University of Archritecture and Construction of    Armenia
 

 

Pracownicy

prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak

 

BOŚNIA

I HERCEGOWINA

 

 
 • University of Tuzla
 
 • University of Sarajevo

 

 

Studenci/ pracownicy

 

dr Katarzyna Wątor

 

CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA

 

 
 • Guangdong Polytechnic
 • Normal University
 
 • China University of Mining and Technology
 
 •  Jingdezhen Ceramic Institute

 

 

Pracownicy

 

dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH

 

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA

 

 
 • Universidad Autonoma de Santo Domingo
 
 • Universidad Tecnológica del Cibao Oriental

 

 

Studenci (Doktoranci)/Pracownicy

 

dr inż. Krzysztof Broda

 

GRUZJA

 

 
 •  Georgian Technical    University
 

 

Pracownicy

prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak

 

INDONEZJA

 

 
 •  Institut Teknologi Sepuluh Nopember
 

 

Pracownicy

 

dr inż. Michał Krobicki

 

 

 

 

JAPONIA

 

 
 •  Shibaura Institute of Technology
 
 •  School of Engineering, Tohoku University
 
 •  Hokkaido University
 
 • The University of Tokyo, Institute of Industrial Science

 

 

 

 

Pracownicy

 

 

prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd

 

 

 

KAZACHSTAN

 

 
 •   International Humanitarian and Technical University
 
 •  Karaganda State Industrial University
 
 • Al-Farabi Kazakh National University
 
 • D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University
 
 •  S.Seifullin Kazakh Agro Technical University
 

 

 

 

Pracownicy

 

 

dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. nadzw.

 

MEKSYK

 

 

 • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

 

 

Pracownicy

 

dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH

 

MYANMAR

 

 

 • Yangon Technological University
 

 

Pracownicy

 

dr inż. Michał Krobicki

 

 

NEPAL

 

 

 • Tribuvan University
 

 

Pracownicy

 

dr inż. Michał Krobicki

 

 

 

FEDERACJA ROSYJSKA

 

 
 • National University of Science and Technology MISiS
 
 •  Sankt Petersburg Mining University
 
 •  Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
 

 

 

Studenci/Pracownicy

 

 

dr inż. Dariusz Sala

 

STANY ZJEDNOCZONE

 

 

 
 • Miami University
 
 • San Diego State University
 
 •  Syracuse University

 

 

 

Pracownicy

 

prof. dr hab. Janusz Gołaś

 

 

 

UKRAINA

 

 

 
 • Vasyl Stefanyk PreCarpathian National University
 
 • Lviv Polytechnic National University
 
 •  National University Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic
 
 • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
 

 

 

 

Pracownicy

 

 

 

dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

 

UZBEKISTAN

 

 
 • Tashkent Chemical –Technological Institute
 
 • Samarkand State University

 

 

 

Pracownicy

dr hab. inż.Jacek Cieślik, prof. AGH

 

 

SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA WIETNAMU

 

 
 •  Binh Duong University
 
 •  Hanoi University of Mining and Geology

 

Pracownicy

 

dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH

 

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 25 czerwca 2021 r. jest to termin ostateczny i nieprzywracalny.

Wzory zgłoszeń znajdują się poniżej:

Zgłoszenia zatwierdzone przez Dziekana Wydziału i Koordynatora ds. Współpracy/Osoby odpowiedzialnej za współpracę z danym krajem, gdzie swoją siedzibę ma dana Uczelnia Partnerska należy przesłać w formie skanu na adres: aperkins@agh.edu.pl, oryginał adresowany na DWZ  z dopiskiem „Rekrutacja Erasmus+ KA107” należy złożyć w  budynku C-1, parter, portiernia.

Osoby kontaktowe:


[1] Dotyczy tylko krajów uprawnionych, uwzględnionych w tabeli.