08.06.2021

Od 06.05.2021r. Uczelnia reprezentowana jest przez firmę brokerską Polish Brokers Group Sp. z o.o.


Od 06.05.2021r. Uczelnia ​reprezentowana jest przez firmę brokerską
Polish Brokers Group Sp. z o.o.

Biuro w Krakowie
ul. Św. Filipa 23/3
31-150 Kraków
tel.: +48 785 500 226
mail: witold.gibas@polbg.com
adres strony: www.polbg.com

Szczegóły na stronie: Ubezpieczenia Pracowników, Doktorantów i Studentów

Umowa ubezpieczenia z "Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group" jest aktualna do 30.11.2021 roku.