30.03.2021

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 dla programów Erasmus+


25 marca br. Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027. Nowy, odnowiony program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w porównaniu z 14,7 mld euro na lata 2014-2020), uzupełniony o  około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk. Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z  założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Nasza Uczelnia złożyła w maju ubiegłego roku wniosek o nową kartę ECHE.W dniu 22 grudnia 2020 r. na mocy decyzji Komisji Europejskiej po raz kolejny uzyskaliśmy Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). ECHE określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+ w perspektywie finansowej 2021-2027. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu.

15 kwietnia br. podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego nastąpi oficjalna inauguracja nowej perspektywy finansowej 2021-2027 dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz inicjatyw edukacyjnych zarządzanych Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej o spotkaniu na stronie:

www.frse.org.pl/odi-frse-2021/