01.09.2021

Nabór zgłoszeń pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach Programu Erasmus+ kraje programu (KA131)


Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ zatwierdziła do realizacji wniosek AGH o przyznanie środków finansowych na realizację mobilności pracowników w ramach działania „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu”.

Uruchomienie projektu KA131 2021 umożliwiło rozpoczęcie naboru zgłoszeń na wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz pracowników na wyjazdy szkoleniowe.

Pismo Koordynatora Uczelnianego Programu ERASMUS+ z informacją o naborze zgłoszeń nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych zostało skierowane do Koordynatorów Wydziałowych Programu ERASMUS+ oraz Koordynatorów Umów Międzyinstytucjonalnych.

Pismo Koordynatora Uczelnianego Programu ERASMUS+ z informacją o naborze zgłoszeń pracowników na wyjazdy szkoleniowe zostało skierowane do Dyrektorów Administracyjnych Wydziałów oraz Dyrektorów/Kierowników Jednostek Administracyjnych AGH.

Zgłoszenia należy składać do DWZ do dnia 30.09.2021 r. punkcie składania i odbioru dokumentów na portierni pawilonu C-1, skrytka DWZ.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/.

W razie pytań proszę kontaktować się z p. Moniką Nowicką, mono@agh.edu.pl, tel. 47-37 lub p. Anną Serwińską-Olszamowską, aso@agh.edu.pl, tel. 48 98.