12.03.2021

Erasmus Partner Days w AGH


W dniach 01 i 10 marca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyły się dwie edycje Erasmus Partner Days. Organizatorem wydarzenia był Zespół ds. Umów i Kontaktów Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczelni partnerskich. W obu edycjach wzięło udział blisko 80 uczestników z 27 uczelni wyższych z 16 krajów.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych z Albanii, Armenii, Bośni i Hercegowiny, Chile, Chin, Dominikany, Gruzji, Indonezji, Japonii, Kazachstanu, Nepalu, Rosji, Ukrainy, USA, Uzbekistanu oraz Wietnamu.

Każda z zaproszonych uczelni miała możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej, doświadczenia we współpracy międzynarodowej i programie Erasmus+.

Cykl webinariów poświęcony był w głównej mierze tematyce programu Erasmus+ mobilność edukacyjna studentów i pracowników z krajami partnerskimi. Zostały przedstawione podstawowe terminy związane z realizacją projektu jak umowy międzyinstytucjonalne, typy mobilności studenckich i pracowniczych, stawki grantów, liczby mobilności studenckich i pracowniczych w edycjach 2018-23.

W związku z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej w programie Erasmus+ oraz wyzwaniami jakie za sobą niesie, uczestnicy webinariów zostali również poinformowani o konieczności digitalizacji swoich działań w programie oraz oczekiwanych zmianach i nowościach, które zostaną włączone do projektu.

Uczestnicy Erasmus Partner Days mieli również możliwość nawiązania kontaktu z Koordynatorami ds. Współpracy, obecnymi na spotkaniach, współpracy międzyinstytucjonalnej z innymi uczelniami będącymi partnerami AGH w programie Erasmus+ KA107.

Prosimy o zapoznanie się z Raportem z Erasmus Partner Days.