28.01.2020

Erasmus+ Integration Day


W dniu 27 stycznia br. w Bibliotece Głównej AGH odbyła się pierwsza edycja Erasmus+ Integration Day.
Organizatorem wydarzenia był Dział Współpracy z Zagranicą przy współudziale Działu Studentów Zagranicznych.
Celem spotkania było przybliżenie studentom i doktorantom AGH oferty wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+ mobilność edukacyjna studentów i pracowników z krajami partnerskimi. Spotkanie zainaugurował Prorektor ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. W wydarzeniu wzięli udział Koordynator Erasmus+ w AGH, Koordynatorzy ds. Współpracy, studenci zagraniczni, reprezentujący uczelnie partnerskie oraz studenci i doktoranci AGH. Studenci zagraniczni przygotowali szereg prezentacji promujących ofertę edukacyjną uczelni oraz historię i kulturę krajów partnerskich.