28.04.2021

DWZ AGH beneficjentem konkursu wniosków NAWA „SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”


Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wniosek Działu Współpracy z Zagranicą AGH pt.„ International Virtual School at AGH UST” uplasował się na 4 miejscu wśród 25 polskich uczelni wyższych uzyskujących dofinansowanie w ramach konkursu wniosków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia”.

Inicjatorem wniosku był Zespół Umów i Kontaktów Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą AGH. W tworzeniu wniosku uczestniczyły Wydziały: Energetyki i Paliw; Górnictwa i Geoinżynierii; Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz uczelnie partnerskie: Shibaura Institut of Technology (Japonia),  Hanoi University of Mining and Geology (Wietnam), Miami University (USA), Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Ukraina).

Celem programu SPINAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów, wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w polskich programach kształcenia oraz poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.

Link do listy podmiotów, którym zostały przyznane środki finansowe:
nawa.gov.pl/images/Spinaker/SPINAKER_lista-podmiotow-ogloszenie_wynikow.pdf