28.02.2020

Dodatkowa rekrutacja w programie Erasmus+ Kraje Partnerskie dla pracowników AGH


Informujemy, iż Uczelnia wciąż dysponuje wolnymi środkami na sfinansowanie stypendiów dla pracowników AGH w ramach programu Erasmus+ KA107 2018-2020 z następującymi uczelniami

z krajów partnerskich :

Lp.

Kraj partnerski

 

 

Uprawnione Uczelnie

Rodzaj mobilności

Koordynator

 

 

1

 

 

Rosja

 

·         National University of Science and Technology "MISiS"

 

·         Saint-Petersburg Mining University

 

 

dydaktyczna lub szkoleniowa

 

 

 

dr inż. Dariusz Sala

 

 

2

 

 

Serbia

 

 

·         University of Novi Sad

 

·         University of Belgrade

 

·         University of Nis

 

 

dydaktyczna lub szkoleniowa

 

 

dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. nadzw.

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Ukraina

 

 

 

·         State Higher Educational Establishment Precarpathian National

 

·         University named after Vasyl Stefanyk

 

·         Lviv Politechnic National University

 

·         Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

 

 

 

 

dydaktyczna

 

 

 

dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. nadzw.

 

Pracownicy ubiegający się o wyjazd proszeni są o kontakt z Koordynatorami ds. Współpracy z wybranymi krajami partnerskimi.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 13 marca 2020 r.

Wzory zgłoszeń znajdują się poniżej:

Wzór ankiety zgłoszeniowej dla pracowników (mobilność w celu realizacji zajęć dydaktycznych)

Wzór ankiety zgłoszeniowej dla pracowników (mobilność w celach szkoleniowych)

Szczegółowe informacje odnośnie naboru można uzyskać w DWZ (p. Aleksandra Perkins-Oleszkowicz, email: aperkins@agh.edu.pl, tel. 12 617 51 50, (budynek C-1, I p., pok. 108).

Zgłoszenia zatwierdzone przez Dziekana Wydziału i Koordynatora ds. Współpracy z kraju gdzie swoją siedzibę ma dana Uczelnia Partnerska należy złożyć w DWZ.