24.02.2020

Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+


Informujemy, że Uczelnia dysponuje wolnymi środkami na sfinansowanie stypendiów na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Zarazem informujemy, że niniejsza rekrutacja, skierowana szczególnie do studentów, którzy chcieliby wyjechać na praktyki w okresie letniej przerwy wakacyjnej 2020.

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja ta może być prowadzona łącznie z rekrutacją na rok akademicki 2020/2021 (na jednej liście rekrutacyjnej) i jest skierowana szczególnie do studentów, którzy chcieliby wyjechać na praktyki w okresie letniej przerwy wakacyjnej, doktorantów lub absolwentów - z wyłączeniem wyjazdów rozpoczynających się przed czerwcem 2020 (wtedy osobna lista rekrutacyjna na obecny rok akademicki 2019/20).

Rekrutacja na studia i praktyki w roku 2020/2021 będzie prowadzona w marcu i kwietniu b.r. na Wydziałach.

Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

  • Ankieta informacyjna kandydata na praktyki (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt praktyki, dodatkowym atutem będzie korespondencja z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktyki.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus+.