25.01.2021

Chorwacko-Polska Sieć Naukowa zaprasza do współpracy


Chorwacko-Polska Sieć  Naukowa ma na celu formalizowanie współpracy i tworzenie forum interdyscyplinarnej wymiany wiedzy i doświadczeń z różnych dziedzin oraz realizacji wspólnych inicjatyw naukowych, integracji środowiska naukowego i zawodowego, wymiany informacji naukowej i organizacyjnej, bilateralne i międzynarodowe projekty badawcze, a także doskonalenie współpracy naukowej chorwacko-polskiej. Swoje działania CPSN realizuje poprzez przygotowanie i realizację projektów badawczych organizację spotkań, konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, kursów, w tym w formie hybrydowej i zdalnej, a także prowadzenie wspólnych badań terenowych i wypraw badawczych, organizację i udział członków w wydarzeniach naukowych, wspólne publikacje.

Po stronie Polski we współpracy uczestniczy obecnie Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Stowarzyszenie SILGIS i Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne.  

Po stronie Chorwacji Uniwersytet w Osijeku, Uniwersytet w Zagrzebiu, Uniwersytet w Splicie, Uniwersytet w Rijece, Stowarzyszenie GIS Forum, Instytut Oceanografii i Rybołówstwa w Splicie.

Zamierzamy rozszerzyć współpracę na inne uczelnie i instytuty w Chorwacji i w Polsce.

Dlatego zapraszamy i zachęcamy do współdziałania przedstawicieli  właściwych jednostek organizacyjnych AGH,  zarówno z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych [m.in. informatyki, inżynierii biomedycznej, lądowej, środowiska], jak też przyrodniczych [m.in. nauko ziemi i środowisku].

Dokumenty: