11.05.2022

Centrum Spraw Międzynarodowych – nowa jednostka w AGH


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2022 Rektora AGH z dniem 1 maja 2022 r. została utworzona jednostka pomocnicza pn. Centrum Spraw Międzynarodowych, która przejęła realizację zdań Działu Współpracy z Zagranicą AGH.

Nadzór nad działalnością CSM sprawuje Prorektor ds. Współpracy.

Do zadań CSM należy w szczególności:

  1. obsługa i koordynacja współpracy międzynarodowej inicjowanej i realizowanej przez Uczelnię,
  2. obsługa administracyjna pracowników, doktorantów i studentów delegowanych za granicę,
  3. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach uczestnictwa pracowników i studentów w międzynarodowych inicjatywach edukacyjnych oraz o możliwościach ubiegania się o zagraniczne staże naukowe i stypendia.