23.04.2021

AGH inicjatorem podpisanego porozumienia o powstaniu KUN - Krakow Universities Network/Sieci Uniwersytetów Krakowskich


  • Z dumą i radością informujemy o powołaniu do życia KUN - Krakow Universities Network / Sieci Uniwersytetów Krakowskich. Z inicjatywy mgr inż. Marty Foryś Kierownik DWZ oraz pod patronatem Rektora AGH prof. Jerzego Lisa, 11 krakowskich Uczelni postawiło na współpracę, by sprostać wyzwaniom związanym z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego na miarę trzeciej dekady XXI wieku.
  • A wszystko zaczęło się 16 stycznia 2019, kiedy to AGH gościła uczestników I Krakowskiego Śniadania Międzynarodowego. Inicjatywa ta jest nieustannie kontynuowana, aby na bieżąco wymieniać się doświadczeniami i budować markę krakowskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej. Posiedzenia mają miejsce głównie w gościnnych progach AGH, ale również w innych zaangażowanych Uczelniach, jak Uniwersytet Ekonomiczny czy Politechnika Krakowska. Podczas pandemii spotkania w ramach kolejnych Krakowskich Śniadań Międzynarodowych odbywają się zdalnie, a przed nami kolejna, XVII już edycja.
  • Krakowskie Śniadania Międzynarodowe to spotkania osób zajmujących się współpracą z uczelniami zagranicznymi. Pierwsze miesiące służyły bliższemu poznaniu się, wymianie doświadczeń i know-how, a także omówieniu problematycznych zagadnień dotyczących umiędzynarodowienia studiów. Dyskusje we własnym gronie oraz z zaproszonymi specjalistami z organizacji realizujących programy stypendialne (FRSE, NAWA) umożliwiły zaplanowanie szeregu wspólnych działań.
  • Nieformalne spotkania przekształciły się w forum ukierunkowane na integrację krakowskich uczelni w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie kompleksowego modelu kooperacji z zagranicznymi partnerami oraz dotarcie do jak największej liczby obcokrajowców mogących podjąć studia w stolicy Małopolski. W efekcie w marcu 2021 r. 11 Sygnatariuszy podpisało porozumienie powołujące KUN - Krakow Universities Network / Sieci Uniwersytetów Krakowskich.
  • Stojące przed KUN wyzwania obejmują przede wszystkim wspólny udział w międzynarodowych targach edukacyjnych, cykl szkoleń Krakow Staff Week dla pracowników uczelni z innych krajów, opracowanie wniosków w ramach programów stypendialnych, budowanie rozpoznawalnej za granicą marki KUN oraz kompleksową promocję w Internecie i mediach społecznościowych.
  • Sygnatariusze porozumienia powołującego KUN, uczestniczący w Krakowskich Śniadaniach Międzynarodowych to:

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Politechnika Krakowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie