Shibaura Institute of Technology

Oferta wyjazdów dla doktorantów AGH zgodnie z porozumieniem AGH z Shibaura Institute of Technlogy (SIT).

Koordynator umowy:

prof. dr hab. inż. Janusz  Szmyd 

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Japonią - Wydział Energetyki i Paliw

Zgodnie z porozumieniem:

 • Doktorant/ka AGH otrzymuje stypendium na okres pobytu w Japonii
 • SIT zapewnia 20 godzin kursu języka japońskiego
 • SIT pomaga w znalezieniu zakwaterowania
 • W danym roku akademickim (okres pobytu od stycznia do grudnia) do SIT może wyjechać jeden doktorant/ka na cały rok lub dwóch doktorantów na maksymalnie 6 miesięcy.


Oferta programów stypendialnych SIT:

Non-Degree Program

Degree Program

Szczegółowe informacje dot. w/w oferty znajdują się na stronie internetowej:

http://www.shibaura-it.ac.jp/en/prospective/student_exchange_prog/index.html

Prezentacja ze spotkania, które odbyło się w AGH w dniu 20.04.2018 z Panem Yuichi Murata przedstawicielem Shibaura Institute of Technology w Japonii.

Studenci zaineresowani ofertą stypendialną SIT mogą kontaktować się z Panem Yuichi Murata  e- mail: murata.yuichi@ow.shibaura-it.ac.jp

REKRUTACJA:
W celu rekrutacji w ramach programu SIT Sandwich studenci powinni złożyć do Koordynatora Rektora AGH ds. Współpracy z  Japonią, prof. dr hab. inż. Janusza Szmyda następujące dokumenty:

 1. Certyfikat dot. poziomu znajomości języka angielskiego (co najmniej na poziomie B-2 wystawiony w języku angielskim; SIT wymaga certyfikat TOEFL iBT min 80 punktów lub odpowiednik)
 2. Pisemną zgodę/ List rekomendacyjny  od Dziekana wydziału macierzystego  zawierający opinię o przebiegu studiów, średnią ocen (obliczona wg metody GPA) z całego okresu studiów oraz informację o dodatkowych osiągnięciach studenta: wyjazdy, udział w kołach naukowych, organizacjach studenckich.
 3. Wykaz ocen z Dziekanatu  dot. całego okresu studiów (w języku angielskim)
 4. List motywacyjny (w języku angielskim)
 5. Dodatkowo można dołączyć  potwierdzenie udziału w olimpiadach, woluntariacie czy wydarzeniach naukowych

TERMINY:

 • Termin składania dokumentów na semestr rozpoczynający się w kwietniu 2019r. upływa w dniu 12 października 2018.
 • Termin składania dokumentów na semestr rozpoczynający się w sierpniu 2019r. upływa w dniu 15 marca 2019r.