HUSTEP

W ramach współpracy AGH z Hokkaido University w Japonii, AGH może co rocznie wysłać do Japonii kilku studentów na okres jednego roku akademickiego, w ramach programu wymiany HUSTEP (Hokkaido University Short Term Exchange Program).

Wśród zgłoszeń dostarczonych w terminie DWZ wyselekcjonuje nie więcej niż 5 kandydatów (na podstawie średniej, wysokości wyników egzaminów językowych i listów referencyjnych), którzy zakwalifikują się do drugiej tury rekrutacyjnej.

Dokumenty osób zakwalifikowanych są następnie przesyłane do Hokkaido University do ostatecznej kwalifikacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.global.hokudai.ac.jp/admissions/exchange-student-admissions/