Fulbright

Program Fulbrighta został założony w 1946 w USA z inicjatywy amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, który wierzył, że jego inicjatywa będzie odgrywać fundamentalną rolę w budowaniu trwałego pokoju na świecie po zakończeniu II wojny światowej . Od ponad 67 lat Program ten stanowi kamień węgielny polityki zagranicznej USA. Naczelnym celem Programu jest umacnianie pokoju i zrozumienia poprzez wymianę naukową pomiędzy USA a innymi krajami. W chwili obecnej Program działa w ponad 155 krajach, a od początku powstania ponad 325 000 stypendystów z całego świata skorzystało z wymiany naukowej. Co roku przyznawanych jest ponad 8 000 stypendiów.

Program finansowany jest na podstawie umowy bilateralnej przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od początku istnienia w Polsce przyznanych zostało ponad 4000 stypendiów.

Organem wykonawczym Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta jest Rada Komisji. Rada składa się z 10 członków: pięciu obywateli polskich oraz pięciu obywateli amerykańskich. Członkowie Rady powoływani są przez Ambasadora USA w Polsce i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, piastujących funkcję honorowych członków Rady.

Stypendia i programy Fulbrighta, o które mogą się ubiegać polscy kandydaci:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta