DAAD

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) to organizacja niemieckich szkół wyższych, powstała w 1925 roku w celu wspierania współpracy między niemieckimi i zagranicznymi uczelniami oraz instytucjami naukowymi. Polska należy do jednego z najważniejszych partnerów. DAAD posiada szeroką ofertę stypendialną dla polskich studentów.

DAAD przyznaje stypendia na:

  • Kursy językowe i krótkie pobyty w Niemczech dla studentów,
  • Studia magisterskie uzupełniające bądź pomagisterskie w Niemczech,
  • Badania naukowe w Niemczech.

DAAD to nie tylko stypendia edukacyjne, ale również system wspierania międzynarodowej działalność szkół wyższych poprzez szereg usług, takich jak programy informacyjne, publikacje, marketing, konsultacje, opieka i doradztwo.

Aktualna oferta stypendialna dostępna jest na stronie:

http://www.daad.pl/pl/index.html