Cotutelle

Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/bgf-doktorat-cotutelle/