BUWIWM

Oferta opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zawiera informacje o możliwości wyjazdów w dany rok akademicki na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Kandydatów na stypendia zagraniczne (z wyjątkiem DAAD) zgłaszają pisemnie uczelnie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub uczelnie wpisane do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Uczelnie samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów.

Więcej informacji na stronie BUWIWM: buwiwm.edu.pl