Informacje dla osób ubiegających się o wizę

Dział Współpracy z Zagranicą przygotowuje dla osoby zainteresowanej oficjalne pismo adresowane do Ambasady (lub Konsulatu) danego kraju z prośbą o przyznanie wizy z informacją o terminie, celu wizyty oraz warunkach finansowania.

Ponadto osoba planująca wyjazd do Stanów Zjednoczonych lub Kanady powinna dostarczyć do DWZ zaświadczenie z Działu Kadrowo-Płacowego, w którym podane będą następujące informacje:

  • stanowisko
  • staż pracy
  • wysokość wynagrodzenia.

 

Informacje dotyczące wiz ze strony MSZ RP