Senacka Komisja ds. Współpracy

Na podstawie art. 13 Statutu AGH z dnia 24 czerwca 2015 r. Senat powołuje Senacką Komisję ds. Współpracy w następującym składzie:


Przewodniczący:

 • prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński WIMiR

 

Skład Komisji:

 • dr hab. inż. Arkadiusz Kustra WGiG
 • dr hab. inż. Agnieszka Kopia WIMiIP
 • dr inż. Tomasz Kryjak WEAIiIB
 • dr inż. Krzysztof Wajda WIEiT
 • dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. nadzw. WGGiOŚ
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kata WIMiC
 • dr hab. inż. Rafał Dańko, prof. nadzw WO
 • prof. dr hab. inż. Maria Richert WMN
 • dr inż. Jacek Blicharski WWNiG
 • dr hab. Leszek Preisner, prof. nadzw. WZ
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała WEiP
 • prof. dr hab. Janusz Wolny WFiIS
 • dr hab. Piotr Oprocha, prof. nadzw. WMS
 • stud. Jakub Grodecki URSS

 

Przedstawiciele Związków Zawodowych z prawem głosu doradczego:

 • dr inż. Anna Młynarczykowska NSZZ „Solidarność”
 • dr inż. Dariusz Sala ZNP

 

Obsługa administracyjna:

 • Aleksandra Perkins-Oleszkowicz - Dział Współpracy z Zagranicą