Koordynatorzy Rektora ds. Współpracy w kadencji 2016-2020

1

dr hab. inż. Tomasz Bergier, prof. AGH

Koordynator ds. Współpracy z Krajami Bałtyckimi i Skandynawią

2

dr hab. inż. Jacek Cieślik, prof. AGH

Koordynator ds. Współpracy z Kazachstanem i Azją Środkową

3

dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Koordynator ds. Współpracy z  Republiką Federalną Niemiec

4

dr inż. Mirosław Gajer

Koordynator ds. Współpracy z  Ameryką Łacińska

5

prof. dr hab. Janusz Gołaś

Koordynator ds. Współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej oraz Kanadą

6

prof. dr hab. Czesław Kapusta

Koordynator ds. Współpracy z Hiszpanią

7

prof. dr hab. inż. Dariusz Kata

Koordynator ds. Współpracy z Konfederacją Szwajcarską

8

dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH

Koordynator Programu EIT Raw Materials

9

prof. dr hab. inż. Witold Krajewski

Koordynator ds. Współpracy z Wielką Brytanią

10

dr inż. Michał Krobicki

Koordynator ds. Współpracy z Krajami Azji Południo-Wschodniej

11

dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. AGH

Koordynator ds. Współpracy z Krajami Bałkańskimi

12

dr hab. inż. Piotr Małkowski, prof. AGH

Koordynator ds. Współpracy z Chińską Republiką Ludową

13

dr hab. inż. Konstanty Marszałek, prof. AGH

Koordynator ds. Programu T.I.M.E

14

dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH.

Koordynator ds. Programu ERASMUS+

15

dr inż. Dariusz Sala

Koordynator ds. Współpracy z Federacją Rosyjską

16

prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc

Koordynator ds. Programu EIT InnoEnergy oraz Sieć Magalhães

17

prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd

Koordynator ds. Współpracy z Japonią

18

prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko

Koordynator ds. Programu SEFI

19

dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Koordynator ds. Współpracy z Ukrainą

20

dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy

Koordynator ds. Współpracy z Republiką Francuską