SMILE

SMILE to program wymiany studentów z uczelniami należącymi do sieci Magalhães.

AGH jest członkiem programu SMILE, umożliwiającego wymianę studentów z krajami Ameryki Łacińskiej. W założeniach jest on zbliżony do programu Erasmus+ z tą jednak różnicą, iż  studenci, będący jego uczestnikami nie otrzymują w ramach programu wsparcia finansowego.

Obecnie AGH jest stroną 5 umów zawartych z uczelniami partnerskimi w ramach programu SMILE:

  • Universidad Simon Bolivar, Caracas, Wenezuela;
  • Instituto Politecnico Nacional, Mexico, Meksyk;
  • Universida Tecnica Federico Santa Maria, Valparaiso, Chile;
  • Pontificia Universidad Catolica, Lima, Peru;
  • Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbia;
  • Universidad Tecnologica de Panama.

Kto może wziąć udział w programie SMILE:

  • studenci kierunków technicznych,
  • począwszy od  3 roku studiów,
  • wymiana trwa 1 semestr

 

Wywiad ze stypendystami SMILE