Akademia Górniczo-Hutnicza
Dział Współpracy z Zagranicą
2011-06-07 Rekrutacja LLP ERASMUS

Przypominamy, że 15 czerwca upływa termin składania ankiet rekrutacyjnych na wyjazdy na studia i praktyki w ramach LLP Erasmus. Przypominamy również, że kopia ankiety powinna zostać złożona w dziekanacie.