30.10.2017 Wizyta Rektora University of Information Science and Technology St. Paul the Apostle z Macedonii

W dniu 30 października 2017 r. AGH odwiedził Rektor University of Information Science and Technology St. Paul the Apostle Prof. Ninoslav Marina.

Z ramienia AGH w spotkaniu udział wzięli: Prorektor ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Koordynator AGH ds. Współpracy z Krajami Bałkańskimi dr hab. inż. Tomasz Lipecki oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą pani Marta Foryś.

Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz ustaleniem przyszłych kierunków i dziedzin, w których nasze Uczelnie mają zamiar zainicjować współpracę, tj. wymiana studentów oraz kadry dydaktycznej, prowadzenie wspólnych projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych.

24.05.2017 Wizyta delegacji Komar University of Science and Technology z Kurdystanu

W dniu 24 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej gościliśmy delegację przedstawicieli Komar University of Science and Technology (KUST) z Kurdystanu oraz Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce pana Ziyada Raoofa. Uczelnię z Kurdystanu reprezentowali JM Rektor dr Salah Aziz oraz Dyrektor Centrum Badań w KUST pan dr Zmnako Awrahman. Ze strony AGH w spotkaniu uczestniczyli JM Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, Prorektor ds. Studenckich prof. Anna Siwik oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą pani Marta Foryś. KUST jest uczelnią wyższą założoną w 2009 r., która uzyskała stosowne akredytacje Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Kurdystanu i kształci studentów na czterech wydziałach. Podczas spotkania zostały omówione możliwości współpracy w zakresie wspólnego kształcenia studentów oraz współpracy naukowo-badawczej. Z kolei pan Ziyad Raoof przedstawił bieżącą sytuację w Kurdystanie oraz potencjalne możliwości szerszej współpracy z uczelniami Rejonu Kurdystanu. W wyniku wspólnych ustaleń podczas wizyty zostało również podpisane porozumienie stron między AGH, a KUST, które stanowi podstawę do dalszej współpracy.

12.04.2017 Wizyta przedstawicieli Tajwanu w AGH

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w biurze Prorektora ds. Współpracy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej. W spotkaniu uczestniczyli prof. Sam Sy-Sang Liaw, Dyrektor Departamentu Nauki i Technologii Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Pradze oraz pan Yen-shin Chu, Dyrektor i Pierwszy Sekretarz Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie. Uczelnię reprezentowali Prorektor ds. Współpracy prof. Jerzy Lis, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą pani Marta Foryś, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości dr Sławomir Kopeć oraz Dyrektor Centrum Transferu Technologii pan Bogdan Stępniowski. Podczas spotkania została omówiona tematyka współpracy naukowej, badawczej oraz biznesowej. Zakres zainteresowania strony tajwańskiej dotyczył również wymiany studenckiej.

22.03.2017 Spotkanie Koordynatorów ds. Współpracy z przedstawicielami Wydziałów AGH

W dniu 22 marca br. w Centrum Energetyki AGH odbyło się spotkanie przedstawicieli Władz Wydziałów oraz Koordynatorów ds. Współpracy. Gospodarzami spotkania byli Prorektor ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą pani mgr inż. Marta Foryś. Celem spotkania było przedstawienie uczelnianych Koordynatorów ds. Współpracy, zakresu ich działalności, dotychczasowych osiągnięć oraz omówienie koordynowanych projektów wymiany i współpracy międzynarodowej.

30.03.2017 Wizyta Ambasadora Senegalu w AGH

W dniu 30 marca 2017 r. w biurze Prorektora ds. Współpracy AGH prof. Jerzego Lisa odbyło się spotkanie z JE Ambasadorem Senegalu w Polsce panem Amadou Dabo. Panu Ambasadorowi towarzyszyli pan Samba Gueye I Radca Ambasady oraz pani Agata Majsnerowicz. Akademię Górniczo-Hutniczą reprezentowali pan Rektor prof. Jerzy Lis oraz pani Marta Foryś, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą. Na spotkaniu zostały poruszone zagadnienia dotyczące możliwości podjęcia współpracy Akademii z uczelniami technicznymi Senegalu oraz współpracy z przemysłem. Wizyta pana Ambasadora Dabo związana jest bezpośrednio z ustaleniami jakie zostały podjęte podczas ubiegłorocznej wizyty Prezydenta Senegalu w Polsce oraz podpisanymi umowami o współpracy bilateralnej pomiędzy naszymi państwami.

08.03.2017 Meeting with guests from Saudi Arabia

Today (08.03.2017) our University hosted guests from King Khalid University in Saudi Arabia. The delegation consisted of: Prof. Dr Majid Bin Abdulkarim Al Harbi (Vice President for Graduate Studies and Scientific Research), Prof. Dr El Sayed Said Yousef (Physics Department) and Dr Hamed Majdooa Algarni (Physics Department).