06.07.2017

Zgłoszenia pracowników na wyjazd szkoleniowy podnoszący kwalifikacje zawodowe w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018


Uprzejmie informujemy, że do dnia 18.08.2017r. należy składać do DWZ zgłoszenia pracowników na wyjazdy szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe w ramach w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Prosimy o składanie zgłoszeń do biura DWZ (paw. C-1, pok. 109) w w/w terminie. Wszelkie zgłoszenia złożone po terminie nie będą uwzględniane przy kwalifikacji pracowników na wyjazd.

Formularz zgłoszeniowy: www.erasmusplus.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/erasmusplus/system/zgloszenie_pracownika_na_szkolenie_27.06.2017.docx