02.06.2020

Zasady funkcjonowania Zespołu ds. umów i kontaktów międzynarodowych DWZ od 01.06.2020


W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 32/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni
od 1 czerwca 2020 roku zostają wprowadzone następujące zasady funkcjonowania Działu Współpracy z Zagranicą w zakresie:

1. Ogranicza się kontakt osobisty interesantów do niezbędnego minimum. Zaleca się załatwianie spraw w sposób zdalny (telefonicznie, mailowo). Dokumenty prosimy kierować przez Dziennik Podawczy znajdujący się w portierni pawilonu C-1. Korespondencja będzie przekazywana pracownikom Działu do realizacji na bieżąco.

2. W celu uniknięcia wielokrotnego obiegu dokumentów wprowadzamy procedurę wstępnej elektronicznej weryfikacji dokumentów przed złożeniem ich w DWZ.

3. Mając na uwadze ograniczenia bezpośredniego kontaktowania się członków wspólnoty Uczelni prosimy o zgłaszanie pozostałych spraw za pomocą poczty elektronicznej oraz telefonów:

  • w sprawach związanych z realizacją projektu Erasmus+ KA107  prosimy o bezpośredni kontakt z mgr Aleksandra Perkins-Oleszkowicz (aperkins*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl).
  • sprawy dotyczące realizacji programu Erasmus+ KA107 przez studentów zagranicznych,
    w tym zwłaszcza umowy finansowe, aneksy do umów, rozliczenia wyjazdów, będą rozpatrywane drogą mailową przez mgr Aleksandra Perkins-Oleszkowicz (aperkins*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl).
  • rozliczeniowe faktury VAT/noty obciążeniowe wraz z wymaganymi załącznikami prosimy składać wyłącznie za pośrednictwem skrzynki podawczej, pawilon C-1 lub drogą elektroniczną, mgr Paweł Świerk (swierk*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl) lub mgr Joanna Rusinowską-Dunaj (jrd*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl).
  • sprawy dot. wniosków o przyjęcie cudzoziemca lub rozliczania przyjazdu cudzoziemca prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres (swierk*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl). Dokumenty, wnioski o przyjęcie cudzoziemca oraz potwierdzenie odbioru diet oraz karty profesora wizytującego prosimy składać wyłącznie w holu C-1 na Dzienniku Podawczym DWZ.
  • dokumenty,  tj. listy intencyjne, porozumienia o współpracy, umowy o współpracy, których treść ma zostać sprawdzona przez DWZ, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres (aperkins*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl).

w innych sprawach bieżących prosimy o kontakt z mgr Joanną Rusinowską-Dunaj (jrd*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl).