17.12.2019

ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 Rektora AGH z dnia 31.10.2019


Przypominamy, że 31 października br. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica podpisał zarządzenie nr 68/2019 w sprawie terminów przekazania do Kwestury dokumentów finansowych dotyczących 2019 roku, niezbędnych do terminowego sporządzenia sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania finansowego Uczelni za 2019 rok.

"3) 13.12.2019 r.:
a) wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem płatności zagranicznych,
b) rozliczenie wszystkich pobranych zaliczek jednorazowych, stałych, kart płatniczych,
c) rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych zrealizowanych do dnia 12.12.19 r."