23.03.2018

Zaproszenia na International Staff Weeks oraz inne wydarzenia


W imieniu Narodowej Agencji przypominamy, że zaproszenia na konferencje/seminaria/wydarzenia są zamieszczane na stronie www: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-szkolen-zagranicznych/

Dodatkowo przypominamy także o stronach internetowych: