10.09.2019

WRITING FOR PUBLICATION: ACADEMIC WRITING IN ENGLISH


Dział Współpracy z Zagranicą i Studium Języków Obcych AGH zapraszają pracowników AGH, którzy uczestniczyli lub będą uczestniczyć w mobilności pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ramach programu Erasmus+  , na intensywny 5-godzinny warsztat językowy poświęcony naukowemu językowi angielskiemu i wybranym elementom zasad publikacji w języku angielskim.

W trakcie warsztatu uczestnik dowie się:

  • jak odróżnić język formalny od języka nieformalnego
  • czym charakteryzuje się akademicki język techniczny
  • jak unikać nieporozumień wynikających z błędów interpunkcyjnych
  • jak unikać błędów w stosowaniu  rodzajników (a/the/-)
  • jak stosować formę dzierżawczą rzeczownika (‘s)
  • jak (i czy) używać strony biernej
  • jak poprawić przejrzystość i spójność tekstu publikacji

Warsztat będzie również okazją do przedyskutowania problemów językowych zgłaszanych na bieżąco przez uczestników warsztatu oraz zastanowienia się nad tym, co sprawia, że publikacja jest przyjazna dla czytelnika.

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą w grupie  ok. 10-osobowej.

Wymagana znajomość języka angielskiego: B2

Termin: 19.09.2019 w godzinach 8.30 – 13.30

Nabór trwa do 13.09.2019r.

Zapisy prowadzi Studium Języków Obcych

tel. nr: 617- 32-03
mail: jakubowska@agh.edu.pl, pani Anna Jakubowska.

Serdecznie zapraszamy!!!