14.09.2016

WPHI Abu Dhabi - Expo Live Innovation Grant-EXPO 2020 Dubaj


W imieniu Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich informujemy o możliwości aplikowania o granty związane z EXPO 2020 Dubaj i skierowane do instytucji akademickich.

Kto może się ubiegać

Program Live Expo 2020 kierowany jest do innowatorów i wynalazców nowych idei, którzy są chętni podzielić się ze światem swoim „wynalazkiem”. Udział w Live Expo może   zgłosić każdy, niezależnie czy jest małym przedsiębiorcą, uniwersytetem, stowarzyszenie non- profit czy instytucją rządowa.

Jak aplikować

Osoby ubiegające się o dotacje Expo Live powinny odwiedzić stronę internetową:

www.expo2020dubai.ae/expolive

Pod ww. linkiem, wnioskodawcy muszą zarejestrować się wraz z przesłaniem krótkiej prezentacji wyjaśniającej ich idee, a także proponowane rozwiązania. Prezentacja ta będzie oceniana przez grupę specjalnie do tego powołaną, a następnie kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie pełnej prezentacji projektu.

Jakie są obszary tematyczne dla działań związanych z dotacjami

Główne tematy dla innowacyjnych rozwiązań powinny nawiązywać do tematu przewodniego oraz tematów pośredniczy Expo 2020 Dubai. Celem Expo Live jest zidentyfikowanie pomysłów, które mają potencjał do wykorzystania przez społeczności.

Jakie kryteria będziemy używać do oceny i wyboru projektów?

Wybranie prezentacje zostaną ocenione pod kątem:

  • Czy projekt lub rozwiązanie dotyczy tematu lub tematów pośrednich Expo 2020
  • Czy zaproponowane rozwiązanie jest innowacyjne
  • Czy zaproponowany projekt lub rozwiązanie jasno określić wspólnotowy, że skutki? Czy możemy zmierzyć prąd i zamierzone skutki?
  • Czy projekt lub rozwiązanie jest gotowy do demonstracji oraz realizacja
  • Czy plan biznesowy projektu jest dobrze pomyślany;
  • Czy wnioskodawca posiada zdolność do realizacji projektu i wnioskowana kwota dotacji uzasadnione i proporcjonalne do oczekiwanych skutków.

Więcej informacji na: https://uae.trade.gov.pl/pl/expo-2020-dubai/201842,innowacje-.html