24.05.2017

Wizyta delegacji Komar University of Science and Technology z Kurdystanu


W dniu 24 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej gościliśmy delegację przedstawicieli Komar University of Science and Technology (KUST) z Kurdystanu oraz Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce pana Ziyada Raoofa. Uczelnię z Kurdystanu reprezentowali JM Rektor dr Salah Aziz oraz Dyrektor Centrum Badań w KUST pan dr Zmnako Awrahman. Ze strony AGH w spotkaniu uczestniczyli JM Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, Prorektor ds. Studenckich prof. Anna Siwik oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą pani Marta Foryś. KUST jest uczelnią wyższą założoną w 2009 r., która uzyskała stosowne akredytacje Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych Kurdystanu i kształci studentów na czterech wydziałach. Podczas spotkania zostały omówione możliwości współpracy w zakresie wspólnego kształcenia studentów oraz współpracy naukowo-badawczej. Z kolei pan Ziyad Raoof przedstawił bieżącą sytuację w Kurdystanie oraz potencjalne możliwości szerszej współpracy z uczelniami Rejonu Kurdystanu. W wyniku wspólnych ustaleń podczas wizyty zostało również podpisane porozumienie stron między AGH, a KUST, które stanowi podstawę do dalszej współpracy.