19.03.2020

UWAGA! Studenci obecnie na wymianie Erasmus+


Drodzy Studenci,

Jeśli ktoś z Państwa zdecydował się zakończyć wcześniej mobilność niż przewidywała to umowa finansowa/Learning Agreement w ramach programu Erasmus+ z powodu „siły wyższej” (w tym przypadku z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa SARS-CoV-2) prosimy o niezwłoczne poinformowanie DWZ i wydziału macierzystego AGH o podjętej decyzji. Poniżej przedstawiamy wytyczne, jak należy rozliczyć się z przerwanego wyjazdu (wcześniej zakończonego - data zakończenia potwierdzona przez Uczelnię Partnerską):

Prosimy o dostarczenie dokumentów w formie skanów i  przesłanie na email - erasmus*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: imię, nazwisko, wydział; PO WER – jeśli dotyczy):

  • pisma dot. zaistnienia wyjątkowej sytuacji (siła wyższa w zw. z zagrożeniem zakażenia koronawirusem) - wzór podania;

  • zaświadczenie z instytucji przyjmującej o długości trwania pobytu z podaniem właściwych dat rozpoczęcia oraz zakończenia mobilności;

  • bilety lub inne dowody potwierdzające poniesienie kosztów związanych z zaistnieniem koronawirusa (wcześniejszy powrót itp.);

  • potwierdzenie nieuzyskania zwrotu funduszy z linii lotniczych / agencji ubezpieczeniowych / akademika / mieszkania. W przypadku braku takich dokumentów – oświadczenie samego uczestnika.