14.12.2020

UNIVERSEH


Z dumą i wielką radością informujemy, że w dniu dzisiejszym oficjalnie uruchamiamy prestiżowy projekt Uniwersytetu Europejskiego, w którym nasza uczelnia jest partnerem. Wspólnie z:

  • HEINRICH HEINE UNIVERSITY DÜSSELDORF (Niemcy),
  • LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Szwecja),
  • UNIVERSITY OF LUXEMBOURG (Luksemburg),
  • UNIVERSITY OF TOULOUSE (Francja),

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie inauguruje projekt Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego dla Ziemi i Ludzkości (European Space University for Earth and Humanity) UNIVERSEH.

Wspólnie prowadzone będą badania m.in. w zakresie telekomunikacji, klimatu, zrównoważonego rozwoju sektora kosmicznego. Uczelnie partnerskie będą pracować w obszarach związanych z inżynierią kosmiczną oraz biznesem okołokosmicznym, naukami społecznymi i humanistycznymi, medycyną, sztuką.

AGH rozwijać będzie kształcenie, naukę i technologie związane z badaniem i wykorzystaniem kosmosu. Jednym z pierwszych przedsięwzięć Akademii w ramach UNIVERSEH było powołanie w listopadzie br. Centrum Technologii Kosmicznych (CTK). Nowa jednostka naukowo-dydaktyczna, której pomysłodawcą był Rektor AGH prof. Jerzy Lis, będzie zajmować się m.in. rozwijaniem badań i kształcenia z obszaru inżynierii kosmicznej.

Tworzące projekt UNIVERSEH uczelnie wyższe uzyskały status uniwersytetu europejskiego. Oznacza to dla nas nowe możliwości w zakresie wspólnego kształcenia studentów i ekspertów, pracy w interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach czy dodatkowe środki na działalność badawczą i edukacyjną z europejskich funduszy.

Więcej szczegółów na stronie konsorcjum UNIVERSEH: https://universeh.eu/

Spotkanie inauguracyjne: Kick-off meeting

Zapraszamy do śledzenia profilu UNIVERSEH na Facebook: https://www.facebook.com/universeh.eu

Zapraszamy serdecznie do śledzenia bieżących informacji oraz do włączenia się do inicjatywy wszystkich zainteresowanych studentów.