20.11.2018

Stypendium Rządu Chińskiego 2019


W imieniu organizatorów zachęcamy do ubiegania się o stypendium na naukę w Xi’an Jiaotong University.

Termin aplikowania: 11 listopada 2018 - 15 marca 2019

Szczegółowe informacje: tutaj i na stronie: http://sie.xjtu.edu.cn/en/index